ZASAĎ MYŠLENKU, SKLIDÍŠ ČIN.

KDYŽ SKLIDÍŠ ČIN, ZASADÍŠ ZVYK.

KDYŽ ZASADÍŠ ZVYK, SKLIDÍŠ OSOBNOST.

ZASAĎ OSOBNOST A SKLIDÍŠ SVŮJ OSUD.

Hledáme-li příčiny špatného rodinného zázemí, špatných vztahů, špatného sebevědomí, návyků či nemocí, měli bychom přestat hledat mimo nás samých. Máme tendence se mstít na všem, jen abychom omluvili naši neznalost základních zásad zdravého způsobu života a měli dost argumentů na naši lenost. Dokud ale neuvidíme pravou příčinu, nepochopíme nic, protože hlavní příčinou jsme my sami. Už Hipokrates říkal, že až 95% nemocí k nám přichází ústy! Psychika pak dokáže udržovat nebo odstraňovat mnohé z nich!

Co se v plné verzi knihy dozvíte?

J.A.K. na to a PROČ? + TEST

Jde o trvalý proces spojený s trpělivostí, empatií (vcítěním se), přirozenou duchapřítomností a přátelského přístupu. Když se staneme rodičem, potřebujeme tyto vlastnosti ještě mnohem více, než kdykoliv předtím. Každičký nově narozený tvoreček, který přijde na svět, je tak čistý a neinfikovaný našimi vrozenými a naučenými programy, že by mohl ozářit svojí energií celé město. My jej ale vědomě začneme řídit a říkat mu: • „Tohle musíš – nesmíš“. • „Tohle je správné – špatné“. • „Tohle můžeš – nemůžeš“. • „Tohle dělej – nedělej“.

Kdy s dětmi začít se zimními sporty?

Bílá zima všeobecně láká nejen děti, ale i dospělé občas se vyblbnout na sáňkách, bobech, společně postavit sněhuláka, zkoulovat se atd. Leckterý rodič si pak klade otázku, kdy je vhodné se zimními sporty s dítětem začít. V tomto ohledu ovšem platí, že netrpělivost se nevyplácí a pokud je dítě odmalinka velmi slabé, nemá ještě dostatečně vyvinutou svoji fyzickou schránku, pak začínat s dětmi již ve třech letech věku je naprosté šílenství a velmi nezodpovědné. Nejednou jsem se v praxi shledal s názorem, kdy mi rodiče sami argumentovali slovy: „Všechny děti našich známých už lyžovat umí a my chceme, aby se to naučilo i to naše“.

Náš život ve spojení s mocnou přírodou?

Dokážeme-li sami uvěřit a vycházet z přesvědčení, že z každého živlu (ať už je to země, oheň, voda nebo vzduch) bychom měli mít my lidé stejnou část, tak bychom měli být stejně vyrovnaní i v srdci. Jedině tak dokážeme velké věci. Jediná cesta k opravdovému štěstí je láska a upřímnost k bližním a ke všemu okolo nás. Smysl ve vyrovnanost nám může pomoci zvládnout těžkosti a problémy každý den. Pokud přebereme iniciativu, budeme mít radost a uspokojení z každé maličkosti, i každého úspěšného dne. Nic na světě za námi nepřijde samo, ani se samo nevyřeší, nebo neuzdraví. To my musíme přijmout 100% zodpovědnost za náš život a dělat vše proto, abychom neprodukovali dál negativní vlivy systému, který nás tak dokonale ovládá vč. našeho myšlení.

Proč je doma ustavičně nepořádek?

Toto téma je tak populární skoro v každé rodině natolik, že by vydalo na celou jednu knihu. Všichni se potýkají se stejným problémem. Proč, když je doma jeden den uklizeno, můžeme druhý den uklízet znovu? Také máte pocit, že vaše práce v domácnosti je naprosto zbytečná a vaše snažení marné? Stále dokola uklízíte hromadu dětských hraček, oblečení apod.? Pořád dokola křičíte na děti věty typu: • Ukliď si konečně v pokoji ten svinčík! • Posbírej všechny hračky a ukliď je na své místo! • Slož si to oblečení! • Už ti to říkám snad po desáté! • Už se zase na zemi válí tvoje hadry! • Za hodinu ať je to hotové, jinak nepůjdeš nikam ven, dokud to neuklidíš!“ • „Jestli to hned neuděláš, tak žádný počítač ani televize!“ atd.

Co je zdravé a co nikoliv?

Jedny z nejrozšířenějších jedů, které se používají, jsou zejména aspartam, acesulfam K, cyklamát, nebo sacharin. Aspartam je jedno z nejznámějších umělých náhradních sladidel. Je asi 200x sladší než sacharosa, bez chuťově výrazných vedlejších pachutí. Na trhu se objevuje pod různými obchodními značkami. Jeho dopady na zdraví jsou předmětem mnoha sporů. Veškeré výše zmíněné jedy se ve valné většině používají při výrobě limonád, v nízkoenergetických potravinách, a pak také ve žvýkačkách. Tyto látky jsou toxické pro tělo a způsobují mnohá zdravotní onemocnění. V největší míře je zde zastoupena obezita. Aspartam byl mimo jiné používán i jako biologická zbraň!

Jak myslí muži a jak ženy?

Tato fakta jsou nejen zřejmá, ale tak závažná, že by se měl mít každý na pozoru při dávání, přijímání a vysílání negativní energie. Hlavní příčinou hádek a nedorozumění je BOJ O ENERGIE! Další složkou je umění komunikace, která je dnes známá jako RÉTORIKA. Síla slova má někdy kadenci letící střely a může velmi zranit. Proto bychom měli vždy zvažovat každé slovo, než něco z úst vypustíme a současně si hlídat i svoje myšlenky. Ženy to mají všeobecně nastaveny tak, že důkazem veliké mateřské lásky, aniž by padlo jediné slovo, bývá hlavně sebeobětování. Není tam pak ale žádná sebe láska! Pokud ženy k výchově a opatrování svých nejbližších přistupují jako oběti, nedokážou pak milovat samy sebe. Pokud tedy nemilují sebe sama, jak mohou očekávat, aby je miloval někdo jiný?

Šťastný, zdravý a naplněný vztah díky třetí vodě?

Mnoho párů jistě zná spousty sexuálních technik, které je rovněž nikdo neučil, a přesto o nich ví. V době své zamilovanosti a lásky si partneři vzájemně vyměňují své zkušenosti a díky tomu rostou. Mnoho z nich ale žije v iluzi, že pokud se vzájemně nedokážou doplňovat ať už po duševní stránce nebo vzájemnými aktivitami, zachrání je vždy sex. Sex je ovšem jen semenem, zato láska je jeho květinou a soucit se tak stává její vůní. Láskou můžeme nazývat celé spektrum vztahů mezi nebem a zemí. Sexuální přitažlivost je láskou na té nejpozemštější úrovni. Zde se ale mnoho z nás zasekne, protože naše podmíněnost zatížila naši sexualitu všemi druhy očekávání a potlačování.

Co je to vědomí a podvědomí?

Příroda je natolik mocná, že obdařila každého z nás potenciálem být schopen vést šťastný, zdravý a úspěšný život. Všem nám bylo umožněno ovlivňovat naše životy s našimi nejniternějšími potřebami a přáními. Klíč ke štěstí a úspěchu neleží v materiálních předpokladech, jak se mohou mnozí mylně domnívat, ale v nás samotných. Jsme to pouze my, kdo máme vše potřebné k dispozici, aniž bychom si to uvědomovali. Jediný způsob, který nás dovede k pochopení procesů probíhajících v našem podvědomí, je ten nejjednodušší. Náš svět je tvořen ze dvou prostorů – toho vědomého a toho nevědomého.

Jak nás ovlivňuje naše myšlení?

To, co s námi dělá naše myšlení, je výsledkem toho, co si o sobě myslíme. Pokud pak o sobě nemáme valné mínění, co můžeme očekávat od svých dětí? Chceme-li skutečně pro své děti to nejlepší z nás, začněme nejprve s tím, poznat sebe sama. Několik základních bodů, na co je velmi důležité soustředit svoji pozornost a myšlení, uvádím níže. Ty jsou rozděleny do několika pozitivních a negativních myšlenkových pochodů, které nás mohou ovlivňovat, a co je nutné s nimi provést, aby fungovaly v náš prospěch.

Jakou moc mají pozitivní a negativní slova?

Výchova každého jedince je závislá na mnoha faktorech. A to nejen na okolním prostředí, ve kterém každý vyrůstáme, ale i slovech, která denně slýcháme. Co si pamatujeme ze svého dětství nejvíce při výchově našimi rodiči? Mnohé z vás možná zarazí informace, že tak jako my a naše děti vnímáme okolní informace, dokáže vnímat i voda. Nevěříte? I já jsem ze začátku polemizoval, než se přesvědčil o opaku. „Proč bezmyšlenkovitě vyslovíme JED a jen s ostychem LÉK?“

Všeobecné zamyšlení nad námi a dětmi? + AURA

Je úplně normální, že lidé, kteří s těmito technikami nikdy nepřišli do styku, jim prostě odmítají uvěřit a raději žijí ve vlastní lži a víře v SYSTÉM, který je vědomě zabíjí, je to jejich volba a nikdo s tím nic nenadělá. Takoví lidé budou dál brát předražené prášky od farmaceutických společností, dál budou věřit, že ozařování a chemoterapie je zachrání od rakoviny, stejně jako očkování proti chřipce nebo angíně, či vitamínové pilulky pro děti jako podpůrný prostředek před virovým onemocněním.

Pozice vnímání v aktivním životě?

V prvé řadě je nutné si říci, jaké cviky jsou pro malé děti od 3 do 15 let věku vhodné. Jsou to všechny cviky zpevňující svalový korzet a cviky prováděné takovou technikou, aby nezatěžovala a neohrožovala páteř. Důležité upozornění! Jediná zátěž, se kterou by mělo dítě cvičit, je váha jeho vlastního těla!!! Je tedy možné používat jakékoliv cviky spojené s postupným zatěžováním vlastní vahou. Jedná se například o cviky vleže, na zádech, na boku, ve visu, nebo v sedě s fixací páteře opřením trupu o lavičku, rovnou podlahu, či nějakou opěrku.

Co o e-knize říkají

Ahoj Ráďo, 1. díl e-booku mě velmi mile překvapil i s ukázkou knížky, která přišla následně. Myslím, že zajímavě do ní přidáváš tajemství numerologie i ostatní velmi důležité spojitosti. To, že se chlap pustil do sepsání vlastních zkušeností o tom jak přistupovat k dětem, tak to samo o sobě je úžasné, protože to bude pro všechny dámy nesmírně přitažlivé téma, nehledě na vedlejší výukový produkt! Pokud by tahle kniha pomohla i jen několika lidem v tom, jak změnit svůj postoj a přístup k dětem, vždy to bude mít obrovský význam pro budoucnost právě těchto dětí a širokého okolí. Držím palce a budu pravidelným čtenářem a zvědavým pozorovatelem a možná časem i přispěvatelem v nekonečném příběhu o vítězství lásky, klidu, pohody, harmonie, zdraví, štěstí a všeho dobra pro celý vesmír. Těším se na vydání celé této knihy nejen pro život.

Eva SZOKEOVÁzdravotní sestra

"Radovanovu cestu poznání a vědění sleduji od loňského jara, kdy jsem s ním spolupracoval na článku o výchově dětí. Popisoval v něm z vlastní zkušenosti dětského trenéra i různé příklady přístupů rodičů k dětem, které nefungují, protože jsou ovlivňovány nevědomými programy a vzorci v jejich hlavách. Tyto chybné vzorce přebírá každý z nás, a aniž bychom si to uvědomovali, škodíme jimi sobě i svým dětem, které jimi potom neúmyslně škodí zase svým dětem. A tak to jde z generace na generaci, dokud si to neuvědomíme a něco s tím neuděláme. O tomto opomíjeném, ale velice důležitém tématu je i Radovanova kniha, kterou tímto všem vřele doporučuji."

Milan VIDLÁKvydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra

Radovana jsme měl možnost poznat i osobně a proto mohu knihu doporučit všem, neboť je v ni víc, než jen poselství a vědění. I já jsem se díky koučingu NLP našel a pochopil mnoho souvislostí, které dříve neviděl, nebo nechtěl vidět. Díky.

Přemysl KyptaFoto, film, střih

Kupte si tuto knihu a najdete v ní recepty i osvědčené postupy, jak se stát lepším, zdravějším a šťastnějším člověkem. Naplňte a zjednodušte si život! Stanete se režisérem vlastního filmu života, i tím nejúžasnějším rodičem svých dětí.

Radovan Ondráček

autor projektu JND, kouč NLP a lyžařský instruktor

Pár slov o mě: Jmenuji se Radovan Ondráček a jsem stále singl člověk, otec dvou dětí. Jsem profilem DOBRODRUH! Mým základním motivem je POZNÁVAT, ODHALOVAT PRAVDU A BÝT VŽDY ŠŤASTNÝ. Toužím být vždy sám sebou. Miluji všechny znaky, které mi dodávají pocit jedinečnosti a upřímného prožitku či poznání. Obdivuji všechny systémy, které něco zjednodušují, stejně tak lidi, kteří už přišli na smysl svého života zde na planetě a ví, že každý z nás tu má určité poslání. Chci vynikat v tom, pro co se rozhodnu tvořit a předávat dál a zároveň nenarušovat společenskou harmonii. Chci neustále objevovat něco nového a nepoznaného, stejně tak čerpat z historické moudrosti našich předků, generací i národů, vnímat, pozorovat, analyzovat a učit se. Mým symbolem je Země, která dává a tvoří. Každé semeno, které do ní vložíme a trpělivě se o něj staráme, nám nakonec dá takové plody, které mohou přecházet i za hranice našeho chápání, pokud jsme moudře vědomí a víme, že každé semeno potřebuje čas, než vyroste v silný strom, který začne dávat své plody. Takové je kouzlo tvoření i růstu.